Posts

მერიის საკონკურსო კომისიის სხდომა გაიმართა

ტბა ურთის მთაზე

სამეგრელო-ზემო სვანეთში დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია შეიქმნა