Posts

ნოდარ შენგელიას სახელობის ტურნირი ფეხბურთში

ზურაბ ბუბუტეიშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში

ზურაბ ბუბუტეიშვილის სახელობის ტურნირი 2006 წელი ფოტო მასალა

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ხობში 1 ივნისი 2006 წელი