ცნობები ხეთის, ხობის და ხორგის უმაღლესი სასწავლებლების შესახებ

1916 წელს ხეთაში, ხოლო 1917 წელს ხობსა და ხორგაში უმაღლესი დაწყებითისასწავლებლებ დაუარსებიათ. სასწავლებელში ისწავლებოდა: ქართული ენა, უცხო ენები, მათემატიკა, ხელსაქმე, გრაფიკული ხელოვნება, საღვთო სჯული, გალობა, ფიზიკური აღზრდა. სკოლას ემსახურებოდა ექიმი.
ხეთის სასწავლებლის გამგე მიხეილ პატარაია, ხობის - ვასილ ქობულია, ხოლო ხორგის - ესტატე შუშანია იყო.
ესტატე შუშანია
მცირე ცნობები პედაგოგების შესახებ:
თბილისის სოსტატო სემინარიის კურსდმთავრებული მიხეილ პეტრეს ძე პატარაია ხეთის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის გამგედ მუშაობდა
ანდრონიკ გაბოს ძე ლატარია ხეთის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლისფიზკულტურის პედაგოგად მუშაობდა
მღვდელი კონსტანტინე პეტრეს ძე ჯაკობია ხეთის უმაღლესი დაწყებითისასწავლებლის პედაგოგად მუშაობდა.
ამიერკავკასიის ქალთა სასწავლებლის კურსდამთავრებული ანნა დიმიტრის ასულიპატარაია ხეთის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის ქართული ენის პედაგოგადმუშაობდა
 ხონის საოსტატო სემინარიის კურსდამთავრებული დოროთე ნიკოლოზის ძე კიტიახეთის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის პედაგოგად მუშაობდა.
მათემატიკის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული პართენი ზოსიმეს ძე კუკავახეთის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის პედაგოგად მუშაობდა.
მელანია ლევანის ასული ბეშია ხეთის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლისხელსაქმის პედაგოგად მუშაობდა.
ანდრონიკ გაბოს ძე ლატარია ხეთის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლისფიზკულტურის პედაგოგად მუშაობდა.

თბილისის სასულიერო სემინარიის კურსდამთავრებული ესტატე ბესარიონის ძეშუშანია ხორგის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის გამგედ მუშაობდა
 სასულიერო სემინარიის კურსდამთავრებული ალექსანდრე სოფრომის ძეკვირკველია ხორგის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის პედაგოგად მუშაობდა
 ქუთაისის პედაგოგიური სასწავლებლის კურსდამთავრებული ნესტორ პეტრეს ძეჭითავა ხორგის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის პედაგოგად მუშაობდა.
 სასულიერო სასწავლებლის კურსდამთავრებული კონსტანტინე ზაქარიას ძეგობეჩია ხორგის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის პედაგოგად მუშაობდა.
 ღენტორ დავითის ძე თოდუა ხორგის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლისგალობის პედაგოგად მუშაობდა.
 მიხეილ პეტრეს ძე ბერაია ხორგის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლისფიზკულტურის პედაგოგად მუშაობდა.

ეპარქიული სასწავლებელის კურსდამთავრებული პლატონ უტუს ძე ნადარაია ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის მასწავლებლად მუშაობდა.
ზინაიდა დავითის ასული ნადარაია ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის მასწავლებლად მუშაობდა.
წმინდა ნინოს სასწავლებლის კურსდამთავრებული პარასკევა დავითის ასული დადიანი ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის მასწავლებლად მუშაობდა.
ქალთა გიმნაზიის კურსდამთავრებული ალექსანდრა ივანეს ასული კობახიძე ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის უცხო ენების მასწავლებლად მუშაობდა.
აკაკი იოანეს ძე ქარჩავა ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის მასწავლებლად მუშაობდა.
ვერა ბესარიონის ასული დოლბაია ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის ხელსაქმის მასწავლებლად მუშაობდა
კაპიტონ ხარიტონის ძე ძანძავა ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის გრაფიკული ხელოვნების მასწავლებლად მუშაობდა.
სასულიერო სასწავლებლის კურსდამთავრებული ნიკოლოზ თადეოზის ძე სასანია ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის საღვთო სჯულის მასწავლებლად მუშაობდა.
პედაგოგიური კურსების კურსდამთავრებული ივანე ამბაკოს ძე როყვა ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის ფიზკულტურის მასწავლებლად.
გრიგოლ ათანასეს ძე თოფურიძე, რომელსაც სამედიცინო კურსები ჰქონდა დამთავრებული, ხობის უმაღლესი დაწყებითი სასწავლებლის ექიმად მუშაობდა.

 აღსანიშნავია, რომ სასწავლებლებში აქტიურ პედაგოგიურ საქმიანობას ქალებიც ეწეოდნენ.

ერთად დავამარცხოთ კორონა ვირუსი!