კონკურსი კოლეჯ „ფაზისში“ (ხობი, ნოჯიხევის განყოფილება)

საზოგადოებრივ კოლეჯ „ფაზისში“ (ხობი, ნოჯიხევის განყოფილება) გამოცხადდა კონკურსი შემდეგი ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად:
1. პოზიცია: მასწავლებელი; სპეციალობა - „ელექტროობა“ (http://www.phazisi.edu.ge/index.php?pg_id=6&id=15403754869526&lang=1)
2. პოზიცია: მასწავლებელი; მოდული - „სამოქალაქო განათლება“
3. პოზიცია: მასწავლებელი; მოდული - „დარგობრივი რუსული ენა“
4. პოზიცია: მასწავლებელი; მოდული - „ინტერპერსონალური კომუნიკაცია“
მასწავლებელთა შესარჩევ კონკურსში განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 30 ოქტომბერი.
კონკურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, კანდიდატმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
განათლების დამადასტურებელი დიპლომის/მოწმობის ასლი
ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ.
კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად: 1. CV გადარჩევა, 2. გასაუბრება
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელეფონი: 0493 27 53 05


ელექტრონული ფოსტა: poti.pazisi@yahoo.com college@phazisi.edu.ge ""ში აუცილებლად უნდა მიეთითოს შესაბამისი პოზიციის სახელწოდება.

ერთად დავამარცხოთ კორონა ვირუსი!