ცხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა


ხობის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ხობის მუნიციპალიტეტის მერთან არსებული კოლეგიური ორგანოს - პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზეც ხოვრების (ყოფნის) ფაქტის დამდგენი კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე მახარე ჩოკორაია უძღვებოდა. კომისიის წევრებმა წარმოდგენილი დოკუმენტებისა და მოწმეთა ახსნა-განმარტებების საფუძველზე დაადგინეს: დაინტერესებული პირის 1993 წლის 31 მარტის თვის ხობის რაიონში ყოფნის/ცხოვრების ფაქტი.
პირის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოვრების (ყოფნის) დამდგენი კომისია გასცემს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირის ცხოვრების ან/და კონკრეტულ დღეს ყოფნის დამადასტურებელ ცნობას, რომლის საფუძველზე ცპირს შეიძლება დაუდგინდეს საქართველოს მოქალაქეობა.