დავიცვათ ველური ზუთხი გადაშენებისგან

8 იანვარს  ბუნების დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია „ფაუნა & ფლორა ინტერნეშენელის“ წარმომადგენლებმა:  ჯანელი როგავამ და მიხეილ ფოცხიშვილმა, მდინარე რიონის მიმდებარე ადმინისტრაციულ ერთეულებში, მათ შორის პატარა ფოთის და შავღელეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში მეთევზეებთან შეხვედრა გამართეს. შეხვედრის მიზანი იყო ცნობიერების ამაღლება ზუთხის კონსერვაციის მნიშვნელობაზე.

   შეხვედრაზე მეთევზეებს გააცნეს პროექტი,  მდინარე რიონის საბჭოს (სათათბიროს) შექმნის თაობაზე და ესაუბრნენ თემაზე თუ როგორ დავიცვათ ველური ზუთხი გადაშენებისაგან.