ახალი და ძველი ხიბულა - რეაბილიტირებული გზა და მოწყობილი ნაპირსამაგრი მდინარე ჭანისწყალზე 2015-16 წ.წ.