ზურაბ წერეთლის ნამუშევარი „სიჭაბუკის ზეიმი“ ამონარიდი 80-ანი წლების ადგილობრივი გაზეთიდან