ხობის პირველი ბაღის სამივე კორპუსის სრული რეაბილიტაცია დასრულდა