საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სხდომა

2016 წლის 19 მაისს გაიმართა ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო მუდმივმოქმედი კომისიის სხდომა, რომელმაც განიხილა ინფორმაცია ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გამოცხადებული საჯარო კონკურსების ფარგლებში შემოსული განცხადებების შესახებ.
კონკურსებში მონაწილეობის მიღების მიზნით შემოსულია 93 პირის 159 განაცხადი, მათ შორის: გამგეობაში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე - 152, საკრებულოს აპარატში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე - 7.
შემოსული განცხადებებიდან დადგენილ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს 27 კანდიდატის 35 განაცხადი, რომელთაც კონკურსების პირველი ეტაპი გადალახეს.
კანდიდატებს, რომელთაც ვერ გადალახეს კონკურსების პირველი ეტაპი, 23 მაისის 18:00 საათამდე მიეცათ შესაძლებლობა, მიმართონ საპრეტენზიო კომისიას.
კონკურსების პირველი ეტაპის საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება საპრეტენზიო განცხადებების განხილვის ვადის დასრულებისთანავე.