მოსახლეობის უფასო სკრინინგული გამოკვლევა ც-ჰეპატიტზე

             
ს.ს.ი.პ ლ.საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
რეგიონალური  მართვის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემო სვანეთის განყოფილების  მიერ ხობის მუნიციპალიტეტის 
თორსის საექიმო ამბულატორიაში ჩატარდა მოსახლეობის უფასო სკრინინგული გამოკვლევა ც-ჰეპატიტზე, გამოვლენილ
ავადმყოფებს ჩაუტარდებათ უფასო მკურნალობის კურსი სახემწიფო პროგრამით. ასევე თორსის  საჯარო სკოლაში ექიმი პროფილაქტიკოსის ჯუმბერ ტურავას მიერ 
მოსწავლეებისათვის ჩატარდა ლექცია-საუბარი ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის შესახებ. მათთვე დაურიგდათ 
შესაბამის თემებზე პოსტერები და ბუკლეტები. ღონისძიებებს ესწრებოდა ხობის მუნიციპალიტეტის შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის , ვეტერანთა ლტოლვილთა სამსახურის უფროსი  შოლინა კანკია, ხობის მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი შორენა საბახტარაშვილი. 

ხობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. 

ერთად დავამარცხოთ კორონა ვირუსი!