თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის
არასამთავრობო ორგანიზაციების „საუნჯეს“, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის, „ჰელფინგ ჰენდისა“ და „ ნაბიჯი სამოქალაქო ინტეგრაციისათვის“ კოალიციური პროექტის ფარგლებში „ახალგაზრდების ჩართულობა სამეგრელოსა და შიდა ქართლის რეგიონში“ ზუგდიდის ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო აქცია, რომლის მიზანი იყო შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისათვის თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნა და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა სამოქალაქო საზოგადოების საქმინობაში. პროექტი დაფინანსებულია ამერუკული ორგანიზაცია „ნედის“ მიერ.პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებმა გაიარეს სხვდასხვა ტიპის ტრენინგები, ჰქონდათ ფილმების ჩვენება და დისკუსიები. მათ შეიძნეს ის საჭირო უნარ–ჩვევები, რომელმაც ხელი შუწყო ახალგაზრდების პროფესიულ ზრდა-განვითარებას. პროექტი საბოლოო ფაზას წარმოადგენდა ადვოკატირება და შშმ პირთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული მხარდამჭერი აქცია. შემუშავდა პეტიცია, რომელსაც ზუგდიდის მოსახლეობამ თანადგომა ხელის მოწერით დაუდასტურა. პეტიციის მთავარი მიზანია ქალაქში პანდუსების გამართვა და მონტაჟის საკითხების მხარდაჭერა. ეს კი ხელს შეუწყობს თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემოს შექმნას საზოგადოების ყველა წევრისათვის.
ერთად დავამარცხოთ კორონა ვირუსი!