საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების აბონენტების საყურადღებოდ !


ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის თანახმად მიმდინარე წლის 21 ივნისიდან ქვეყნის ფიქსირებულ და მობილურ სატელეფონო ქსელებში ამოქმედდა საგანგებო (ექსტრემალურ) სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი სპეციალური მოკლე ნომერი - 112. 

გარდამავალ ეტაპზე 21 ივნისიდან 11 სექტემბრამდე უზრუნველყოფილი იქნება პოლიციის - 122, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის - 111 და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების - 113 გამოძახების არსებული მოკლე ნომრების და საგანგებო სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ახალი ერთიანი მოკლე ნომრის - 112-ის ერთობლივი მოქმედება. 

საგანგებო სამსახურების გამოძახების წესი უცვლელია და მათ გამოსაძახებლად ფიქსირებული და მობილური სატელეფონო ქსელების აბონენტების მიერ იკრიფება მხოლოდ შესაბამისი სამსახურების მოკლე ნომრები-122,111,113 ან მხოლოდ მოკლე ნომერი - 112. 

მიმდინარე წლის 11 სექტემბრიდან იმოქმედებს მხოლოდ საგანგებო (ექსტრემალური) სიტუაციებში გადაუდებელი დახმარების გამოძახების ერთიანი მოკლე სპეციალური ნომერი 112 რომელიც სატელეფონო ქსელების აბონენტების მიერ იკრიფება პოლიციის, სახანძრო-სამაშველო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურების გამოსაძახებლად. 

დაცვის პოლიციის-№125 და გაზის საავარიო სამსახურების-№114 გამოძახების არსებული მოკლე ნომრები და მათი გამოყენების წესები უცვლელი რჩება.http://www.khobi.ge/index.php?location=tree_elements&id=168&slave=0&lang=