დედაენის დღე #1 საშუალო სკოლაში

 ქ. ხობის # 1 საშუალოს სკოლაში  მოეწყო დედაენის დღისადმი მიძღვნილი  რადიო გადაცემა