ყულევი. არქეოლოგები რევაზ პაპუაშვილი და ლერი ჯიბლაძე...