„დიდება შენდა მასქავლებელო“.. ღონისძიება ხობის მისწავლე - ახალგაზრდობის სახლში