არქეოლოგიური აღმოჩენა -ხობში (პირველ მაისში) მაჩხომერის გორაზე