ადმინისტრაციულ ერთეულებში პროექტები ხორციელდება


ხობის მუნიციპალიტეტის ახალი ხიბულის ადმინისტრაციულ ერთეულში (გაშფერდი) ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით მოსაცდელის მშენებლობა, ხოლო ხეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში (წინაგოლა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სკვერის კეთილმოწყობა მიმდინარეობს
მოსაცდელის მშენებლობაზე - 6776, ხოლო სკვერის კეთილმოწყობაზე - 15327 ლარი დაიხარჯება
სამუშაოები მიმდინარე წლის 1 აგვისტომდე დასრულდება.