ხობის მუნიციპალიტეტში გაზიფიცირების ახალი ეტაპი იწყება


„საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების ხელშეწყობისათვის 2019-2021 წლებში განსახორციელებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 5 აპრილის N791 განკარგულების მიხედვით ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გაზიფიცირების საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდება.

             2019
-         ძველი ხიბულა - საპროექტო-სამშენებლო
-         ბულიწყუ - მშენებლობა
-         საქირიო - საპროექტო-სამშენებლო
-         ხამისკური - საპროექტო-სამშენებლო
-         საკუკავო - საპროექტო-სამშენებლო
-         ჭიხუ - პროექტირება
-         სახოჭოლავო - პროექტირება
2020
-         ჭიხუ - მშენებლობა
-         სახოჭოლავო - მშენებლობა
-         ბია-საშონიო - პროექტირება
-         ზემო ბია - პროექტირება
-         ზენი - პროექტირება
-         ზუბი - პროექტირება
-         ჯაპიშაქარი - პროექტირება
-         გაღმა საჯიჯაო - პროექტირება
-         ახალი ხიბულა - პროექტირება
-         გაშფერდი - პროექტირება
-         2021
-         ბია-საშონიო - მშენებლობა
-         ზემო ბია - მშენებლობა
-         ზენი - მშენებლობა
-         ზუბი - მშენებლობა
-         ჯაპიშაქარი - მშენებლობა
-         გაღმა საჯიჯაო - მშენებლობა
-         ახალი ხიბულა - მშენებლობა
-         გაშფერდი - მშენებლობა
-         საგვიჩიო - წინასაპროექტო კვლევა
-         ჭალადიდი - წინასაპროექტო კვლევა

ხობის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის გაზიფიცირებულია ქალაქი ხობი, ნოჯიხევის და ხეთის ადმინისტრაციული ერთეულები.