საგანმანათლებელო ცენტრი „საუნჯე“ აცხადებს მიღებას


საგანმანათლებელო ცენტრი „საუნჯე“ აცხადებს მიღებას შემდეგ კატეგორიებზე:

1. საბანკო საქმე                                       
2. ბუღალტერია
3.მენეჯმენტი
4. მარკეტინგი
5.მიკრო-მაკრო ეკონომიკა
6. სალომბარდე საქმე
8. მედდის კურსი

9. ფარმაცია. 10. ბიზნეს სამართალი, 11. მცირე მეწარმეტა კურსები, 12. Business English.
13. Speaking  English, 14. Banking  English, 15. Begining  English.

„საუნჯე“ ასევე  აცხადებს მოსწავლეთა  მიღებას შემდეგ საგნებზე:

1. დაწყებითი საგნები
2. მატემატიკა (დაწყებითები საგამოცდო),
3. ქართული ენა და ლიტერატურა (დაწყებითები საგამოცდო),
4. ინგლისური ენა (დაწყებითები საგამოცდო),
5. რუსული ენა  (დაწყებითები),
6. უნარები

კურსის ბოლოს  გაიცემა საერთაშორისო ხარისხის  სერტიფიკატები და დიპლომები ქ. თბილისის სასწავლო ფილიალიდან.

ქ.ხობი, 9 აპრილის ქუჩა№3.
დაგვიკავშირდით ტელეფონებზე: 597 200 575; 598- 957-070