დავით აღმაშენებლის საწინამძღვრო ჯვარი

დავით აღმაშენებლის საწინამძღვრო ჯვარი
http://ka.wikipedia.org

ერთად დავამარცხოთ კორონა ვირუსი!